Samorząd Uczniowski

Rada Młodzieży Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej nr 7

im Jana Brzechwy w Myszkowie

Przewodnicząca:
Zastępca:
Rzecznik Praw Ucznia:
Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

Młodzieżowa Rada Miasta