Samorząd Uczniowski

Rada Młodzieży Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej nr 7

im Jana Brzechwy w Myszkowie

Przewodnicząca: Amelia Gala
Zastępca: Kornelia Urbańczyk
Rzecznik Praw Ucznia: Paula Konopka
Opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Katarzyna Rok

Młodzieżowa Rada Miasta

Amelia Gala