Misja szkoły

Misja szkoły
„Nasza szkoła jest miejscem,
w którym podejmowany jest trud wychowania,
w niej obecny jest trud wzrastania nie tylko uczniów,
ale także nauczycieli i rodziców,
tu dostrzegana jest radość dojrzewania
i radość stawania się człowiekiem”

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Brzechwy w Myszkowie jest zlokalizowana na peryferiach miasta Myszkowa w dzielnicy Będusz przy ul. Pińczyckiej 2, oddalonej od centrum miasta o ok. 4 km.

Jest położona na wzniesieniu, wśród bujnej zieleni, co czyni ją bardzo atrakcyjną i bezpieczną dla naszych uczniów. Uczęszczają do niej dzieci z Będusza oraz ościennych dzielnic: Smudzówki, Potaszni i Labrów. Do obwodu szkoły należą ulice: Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Błotna, Chopina, Czarnieckiego, Folwarczna, Franulka, Kowalczyki, Labry, Legionów, Łąkowa, Miodowa, Smudzówka, Pułaskiego, Wyzwolenia. Szkoła jest placówką samodzielną. Dzieci pochodzą z rodzin wielopokoleniowych. Źródłem utrzymania rodzin jest praca zawodowa oraz niewielkie gospodarstwa rolne. Gospodarzem jest dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie, który odpowiada za stan techniczny budynku, czystość i bezpieczeństwo. Szkoła ma dobre warunki lokalowe. Praca odbywa się na jedną zmianę, każda klasa ma własną salę lekcyjną. Uczniowie są objęci opieką pielęgniarską. Funkcję opiekuńczą pełni także nauczyciel świetlicy.


W pomieszczeniu świetlicy szkolnej uczniowie mogą odrobić pracę domową, uczyć się, bawić, uczestniczyć w ciekawych zajęciach prowadzonych przez nauczyciela. Szkoła posiada pomieszczenie, gdzie przyrządza się ciepły napój oraz posiłki dla uczniów, które finansuje MOPS w Myszkowie. Bardzo aktywnie działa Samorząd Uczniowski, oraz Rada Rodziców, wspierając działania dyrektora, nauczycieli i pracowników szkoły.

Szkoła otrzymała certyfikat wiarygodna szkoła 2012/2013.