Grono Pedagogiczne

Dyrektor Szkoły

mgr Teresa Motylewska

Oddział przedszkolny

mgr Magdalena Chachulska

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Mariola Loręcka

mgr Izabela Olszewska

mgr Aneta Leśna

Język polski

mgr Alicja Skalik

mgr Katarzyna Rok

Historia

mgr Katarzyna Rok

WOS

mgr Katarzyna Morawiec

Język angielski

mgr Katarzyna Bańska

Język niemiecki

mgr Katarzyna Morawiec

Matematyka

mgr Justyna Oleksiak

Przyroda

mgr Katarzyna Kowalik-Szkutnik

Biologia

mgr Katarzyna Kowalik-Szkutnik

Geografia

mgr Katarzyna Bańska

Fizyka

mgr Justyna Oleksiak

Chemia

mgr Katarzyna Kowalik-Szkutnik

Muzyka

mgr Katarzyna Rok

Plastyka

mgr Katarzyna Rok

Technika

mgr Katarzyna Kowalik-Szkutnik

Informatyka

mgr Mariola Loręcka

mgr Justyna Oleksiak

Wychowanie fizyczne

mgr Katarzyna Morawiec

Religia

mgr Teresa Motylewska

EDB

mgr Katarzyna Rok

WDŻ

mgr Katarzyna Rok

Pedagog

mgr Aneta Leśna

mgr Magdalena Chachulska

Biblioteka

mgr Alicja Skalik