Konkursy

Wyniki międzyszkolnego konkursu plastycznego dla klas II-III

Postać z utworu Jana Brzechwy

I miejsce: Zuzanna Papaj SP7, Agata Klimek SP3

II miejsce: Iga Piwowarczyk SP5, Maja Kupis SP4

III miejsce: Agata Machura SP5, Kinga Słabosz SP7

wyróżnienia: Maja Okraska, Kacper Balwierz, Borys Zimoński, Natalia Skorek

Wyniki międzyszkolnego konkursu plastycznego dla klas IV-V

Ilustracja do utworu „Akademia pana Kleksa” J. Brzechwy

I miejsce: Zuzanna Kapuścik SP8

II miejsce: Marcelina Papaj SP7

III miejsce: Wiktoria Adamus SP6

Wyniki szkolnego konkursu plastycznego dla klas I-III

Postać z utworu Jana Brzechwy

I miejsce: Zuzanna Papaj kl. II

II miejsce: Kinga Słabosz kl. III

III miejsce: Emilia Rabsztyn kl. I

Zuzanna Papaj kl. II – 2 miejsce w powiatowym konkursie „Święty Jan Paweł II – wielki Polak przyjacielem przyrody”

Szkoła Podstawowa nr 6 w Myszkowie zaprasza uczniów kl.7-8 do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie zatytułowanym „Wiosenne potyczki przedmiotowe” organizowanym pod patronatem Burmistrza Miasta Myszkowa.

Zakres wiedzy

Uczniowie zmierzą się z zadaniami z :

  • języka polskiego ( obowiązuje znajomość lektur zawartych w podstawie programowej, zakres teoretyczny i praktyczny części zdania,

ortografia- jej zasady, odmiana nazwisk),

  • języka angielskiego ( gramatyka- czasy :Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous,Present Perect,Future Simple, be going to; czasowniki modalne: can / can’t, must/ mustn’t, have to, should; rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; słownictwo: człowiek cechy charakteru, uczucia,emocje, ubranie, wygląd zewnętrzny; czynności codzienne, obowiązki domowe, czas wolny; żywność napoje),

  • matematyki :zadania na logiczne myślenie , równania, obliczenia rachunkowe, bryły ( Twierdzenie Pitagorasa), rozwinięcia dziesiętne.

  • biologii- formy ochrony przyrody.

Zgłoszenia : prosimy o wytypowanie dwóch uczestników z każdej szkoły; dopuszczalne jest dwoje uczniów

(z kl. 7 i kl.8) .

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową:sp6mszkow@o2.pl

do dnia 27 kwietnia 2022r.

Przebieg konkursu: konkurs odbędzie się 12 maja 2022 roku

w godzinach 15.00 do 16.00 na platformie TESTPORTAL. Szkoły, które zgłoszą swój udział w konkursie ,otrzymają w godzinach porannych do godz. 10.00 stosowne powiadomienie i link do portalu.

Test będzie składał się z 30 pytań ( po dziesięć z każdej kategorii przedmiotowej).Do zdobycia 30 punktów.

Nagrody

Na zwycięzców I, II i III miejsca czekają ciekawe nagrody

oraz dyplomy.

Dyplomy przewidziane są dla wszystkich uczestników konkursu.

Opiekunowie otrzymają podziękowania.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 514-506- 836 lub mailowy sp6myszkow@o2.pl

Prosimy o wypełnienie stosownej zgody związanej z przetwarzaniem danych osobowych. Uzupełnioną zgodę należy przesłać drogą mailową lub dostarczyć do SP nr6.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji tego konkursu.

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny