Projekty

Program Laboratoria Przyszłości
Przedszkole

• Program Kreatywnego Umuzykalniania w Przedszkolu i Szkole,

• EKO-SZKOŁA,

• Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Zakamarek- ekotriki na kąciki.

• Tydzień zdrowego trybu życia.

Szkoła

• Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Zakamarek – ekotriki na kąciki”

• EKO-SZKOŁA 2022

• Międzynarodowy projekt plastyczny „Kreatywne prace plastyczne”

• Ja w Internecie. Jak dbać o swoje bezpieczeństwo w sieci?

• Lekcje z emocjami. Jak dbać o swój nastrój?

• Program „Akcja Menstruacja w Twojej szkole!”

• „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”

• Tydzień zdrowego trybu życia.

• Smak życia czyli debata o dopalaczach – program profilaktyki uniwersalnej.

• Program „Trzymaj Formę!” to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. • „Bieg po zdrowie” – program antytytoniowej edukacji zdrowotnej.

Program profilaktyki uniwersalnej pt. „Smak życia czyli debata o dopalaczach” na terenie woj. śląskiego rozpoczął się w roku szkolnym 2015/2016. Jego organizatorem jest Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Program, którego autorem jest prof. Krzysztof Wojcieszek powstał z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. W pierwszym półroczu roku szkolnego 2021/2022 nasza szkoła brała swój udział w w/w programie. W klasach VII, VIII, zrealizowano go w ciągu 2 godzin lekcyjnych, na których uczniowie m.in. odegrali scenki uczące asertywności, obejrzeli filmiki oraz prezentację multimedialną.

Koordynator: Katarzyna Kowalik-Szkutnik

Uniwersytet Dzieci
Uniwersytet Dzieci

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. JEGO GŁÓWNYM CELEM JEST PRZYGOTOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY DO ŚWIADOMEGO PRZEŻYWANIA 40 ROCZNICY WPROWADZENIA W POLSCE STANU WOJENNEGO.

Kącik patriotyczny utworzony w ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie” – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!