Akcje

Ogólnopolska Akcja „Czytanie na Polanie”

#SzkołaPamięta
Nasi uczniowie cyklicznie odwiedzają przyszkolną kapliczkę upamiętniającą walkę obronną szlachty siewierskiej z najeźdźcami szwedzkimi. Zapalamy znicze i przypominamy historię tego miejsca. W tym roku włączyliśmy się w akcję MEiN „Szkoła pamięta”.

Sprzątanie Świata

Wolontariat

Zbiórka słodyczy

Zbiórka karmy dla psów z schroniska

Książka dla Twojego rówieśnika z Tanzanii

Zamiast kwiatka niosę pomoc