Rada Rodziców

Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej nr 7

im. Jana Brzechwy w Myszkowie

Przewodnicząca: Katarzyna Będkowska
Zastępca: Olga Turoń
Skarbnik: Justyna Wnuk