Strona Główna

Nasza szkoła otrzymała certyfikat udziału w ogólnopolskiej kampanii „Przytul się do drzewa”.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Nasza szkoła przystąpiła do programu Laboratoria Przyszłości, którego celem jest rozwój kompetencji kreatywnych i technicznych uczniów. Dzięki otrzymanemu wsparciu uczniowie będą mogli korzystać z nowoczesnego sprzętu, który pozwoli na uatrakcyjnienie zajęć, rozwój zainteresowań i umiejętności uczniów.